Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
MADONA EXPRESS AEBE
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

MADONA EXPRESS AEBE

Προϊόντική Χορηγία

https://madona.gr/el/home?lang=el

https://www.facebook.com/madonaexpress

Mattel
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

Mattel

Προϊόντική Χορηγία

http://www.mattel.gr/contact.html

https://www.facebook.com/Mattel

Mediatel
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

Mediatel

Χορηγία Παροχής Υπηρεσίων

https://www.mediatel.gr/

Mothersblog.gr
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

Mothersblog.gr

Χορηγία Επικοινωνίας

https://www.mothersblog.gr/

https://www.facebook.com/mothersblog

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ