Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
DEMO ABEE
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

DEMO ABEE

Προϊόντική Χορηγία

https://www.demo.gr/el/

https://www.facebook.com/demopharmaceuticals/

DESYLLAS GAMES
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

DESYLLAS GAMES

Προϊόντική Χορηγία

https://desyllas.gr/

https://www.facebook.com/desyllasgroup

DICTAMUS - ΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

DICTAMUS - ΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προϊόντική Χορηγία

https://www.dictamus.gr/

https://www.facebook.com/DictamusCrete

DOMINO'S PIZZA
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

DOMINO'S PIZZA

Προϊόντική Χορηγία

https://www.dominos.gr/

https://www.facebook.com/Dominos

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ