Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
REMOUNDO
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

REMOUNDO

Προϊόντική Χορηγία

https://remoundo.gr/

https://www.facebook.com/remoundogames

RONTIS HELLAS A.E.B.E.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

Προϊόντική Χορηγία

https://rontis.gr/

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ