Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
LAPIN HOUSE
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

LAPIN HOUSE

Χορηγία Υποστήριξης Δράσης

https://www.lapinkids.com/

https://www.facebook.com/LapinHouse

Legrand
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:
Leventis Foundation
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

Leventis Foundation

Οικονομική Χορηγία

https://www.leventisfoundation.org/el-coming-soon

LIDL HELLAS
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

LIDL HELLAS

Προϊόντική Χορηγία

https://www.lidl-hellas.gr/

https://www.facebook.com/lidlgr

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ