Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
PESCANOVA HELLAS
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

PESCANOVA HELLAS

Προϊόντική Χορηγία

https://www.pescanova.gr/

https://www.facebook.com/pescanova.gr/

PHARMEX Α.Ε.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

PHARMEX Α.Ε.

Προϊόντική Χορηγία

https://www.pharmex.gr/el/

https://www.facebook.com/PharmexSA?fref=nf

PLAYMOBIL HELLAS A.E.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

PLAYMOBIL HELLAS A.E.

Προϊόντική Χορηγία

https://www.playmobil.gr/

https://www.facebook.com/PlaymobilHellas

PolisPark A.E.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

PolisPark A.E.

Χορηγία Παροχής Υπηρεσίων

https://polispark.gr/

https://www.facebook.com/PolisParkgr/

Proctel & Gamble
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

Proctel & Gamble

Προϊόντική Χορηγία

https://gr.pg.com/

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ