Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
ALDECO A.B.E.E.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

ALDECO A.B.E.E.

Προϊόντική Χορηγία

https://aldeco.gr/

ALLOUETTE
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

ALLOUETTE

Χορηγία Υποστήριξης Δράσης

https://www.alouette.gr/el/

https://www.facebook.com/AlouetteSA

Alpha Acoustiki
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

Alpha Acoustiki

Οικονομική Χορηγία

https://alphacoustic.com/

https://www.facebook.com/ALPHA.Acoustiki.Ltd/

ALPHA WOOD GROUP Α.Ε.Β.Ε.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

ALPHA WOOD GROUP Α.Ε.Β.Ε.

Προϊόντική Χορηγία

https://alfawood.gr/

https://www.facebook.com/alfawood.group/

AS COMPANY
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

AS COMPANY

Προϊόντική Χορηγία

https://www.ascompany.gr/

https://www.facebook.com/ascompany.gr/

Axiom The Giftmakers
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

Axiom The Giftmakers

Προϊόντική Χορηγία

https://www.axiom-gifts.gr/

https://www.facebook.com/AxiomGifts/

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ