Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
CANA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

CANA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Προϊόντική Χορηγία

https://www.cana.gr/

https://www.facebook.com/canapharmaceuticallabs/

CHICCO Β. & Μ. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

CHICCO Β. & Μ. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.

Προϊόντική Χορηγία

https://chicco.gr/

https://www.facebook.com/chiccocompanygreece

COLGATE PALMOLIVE HELLAS
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

COLGATE PALMOLIVE HELLAS

Προϊόντική Χορηγία

https://www.colgatepalmolive.com.gr/

COSMOS SPORT
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

COSMOS SPORT

Προϊόντική Χορηγία

https://www.cosmossport.gr/

https://www.facebook.com/CosmosSportGR/

COTONI
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

COTONI

Προϊόντική Χορηγία

http://cotoni.gr/

https://www.facebook.com/Cotoni-172175882990241/

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ