Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
GALLIS LIGHTING
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

GALLIS LIGHTING

Προϊόντική Χορηγία

https://www.gallis.gr/el/

https://www.facebook.com/Gallis.lighting

Giochi Preziosi
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

Giochi Preziosi

Προϊόντική Χορηγία

https://www.giochipreziosi.gr/

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ