Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
Toi & Moi
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

Toi & Moi

Προϊόντική Χορηγία

https://www.toi-moi.com/grc/el

https://www.facebook.com/toimoifashion

TREKKING HELLAS
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

TREKKING HELLAS

Χορηγία Υποστήριξης Δράσης

https://trekking.gr/

https://www.facebook.com/trekkinghellas/

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ