Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
INBEVARAGES
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

INBEVARAGES

Προϊόντική Χορηγία

https://www.inbeverages.gr/el/

https://www.facebook.com/inbeverages/

INNOVIS PHARMA AEBE
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

INNOVIS PHARMA AEBE

Προϊόντική Χορηγία

https://www.innovispharma.gr/

https://www.facebook.com/InnovisPharma/

INTROFEX
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

INTROFEX

Προϊόντική Χορηγία

https://www.introfex.gr/gr/home

https://www.facebook.com/introfex

ISO PLUS A.E.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

ISO PLUS A.E.

Προϊόντική Χορηγία

https://www.isoplus.gr/el

https://www.facebook.com/ISOPLUS.Greece/

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ