Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
λάβδας
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

λάβδας

Προϊόντική Χορηγία

http://lavdas.gr/

https://www.facebook.com/lavdascandies/?ref=ts

ΛΗΤΩ Α.Ε.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

ΛΗΤΩ Α.Ε.

Χορηγία Υποστήριξης Δράσης

https://www.letoshop.gr/el/

https://www.facebook.com/letoshop.gr

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ