Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
BIAN ABEE
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

BIAN ABEE

Προϊόντική Χορηγία

https://www.vian.gr/el/

Bread Factory
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

Bread Factory

Προϊόντική Χορηγία

https://www.breadfactory.gr/

https://www.facebook.com/breadfactorygr/

CHICCO Β. & Μ. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

CHICCO Β. & Μ. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.

Προϊόντική Χορηγία

https://chicco.gr/

https://www.facebook.com/chiccocompanygreece

CMA ARGOUDELIS
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

CMA ARGOUDELIS

Χορηγία Υποστήριξης Δράσης

https://cmagreece.com/

COFFEE ISLAND
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

COFFEE ISLAND

Προϊόντική Χορηγία

https://www.coffeeisland.gr/

https://www.facebook.com/CoffeeIslandUK/

COLGATE PALMOLIVE HELLAS
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

COLGATE PALMOLIVE HELLAS

Προϊόντική Χορηγία

https://www.colgatepalmolive.com.gr/

COSMOS SPORT
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

COSMOS SPORT

Προϊόντική Χορηγία

https://www.cosmossport.gr/

https://www.facebook.com/CosmosSportGR/

COTONI
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

COTONI

Προϊόντική Χορηγία

http://cotoni.gr/

https://www.facebook.com/Cotoni-172175882990241/

DEMO ABEE
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

DEMO ABEE

Προϊόντική Χορηγία

https://www.demo.gr/el/

https://www.facebook.com/demopharmaceuticals/

DESYLLAS GAMES
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

DESYLLAS GAMES

Προϊόντική Χορηγία

https://desyllas.gr/

https://www.facebook.com/desyllasgroup

DICTAMUS - ΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

DICTAMUS - ΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προϊόντική Χορηγία

https://www.dictamus.gr/

https://www.facebook.com/DictamusCrete

DOMINO'S PIZZA
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

DOMINO'S PIZZA

Προϊόντική Χορηγία

https://www.dominos.gr/

https://www.facebook.com/Dominos

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ