Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
COLGATE PALMOLIVE HELLAS
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

COLGATE PALMOLIVE HELLAS

Προϊόντική Χορηγία

https://www.colgatepalmolive.com.gr/

COSMOS SPORT
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

COSMOS SPORT

Προϊόντική Χορηγία

https://www.cosmossport.gr/

https://www.facebook.com/CosmosSportGR/

COTONI
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

COTONI

Προϊόντική Χορηγία

http://cotoni.gr/

https://www.facebook.com/Cotoni-172175882990241/

DEMO ABEE
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

DEMO ABEE

Προϊόντική Χορηγία

https://www.demo.gr/el/

https://www.facebook.com/demopharmaceuticals/

DESYLLAS GAMES
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

DESYLLAS GAMES

Προϊόντική Χορηγία

https://desyllas.gr/

https://www.facebook.com/desyllasgroup

DOMINO'S PIZZA
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

DOMINO'S PIZZA

Προϊόντική Χορηγία

https://www.dominos.gr/

https://www.facebook.com/Dominos

EL PACK A.E.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

EL PACK A.E.

Προϊόντική Χορηγία

https://www.elpack.gr/el/

ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οικονομική Χορηγία

https://www.elpen.gr/

https://www.facebook.com/ELPENpharmaceutical/

Energy radio 94.2
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

Energy radio 94.2

Χορηγία Επικοινωνίας

http://www.energy942.gr/

https://www.facebook.com/energy942/

EURIMAC A.E. - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

EURIMAC A.E. - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

Προϊόντική Χορηγία

https://www.eurimac.gr/arxiki

https://www.facebook.com/EurimacSA/

evlogia
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

evlogia

Προϊόντική Χορηγία

https://www.evlogia.gr/

https://www.facebook.com/evlogia.truetaste/

FG EUROPE A.E.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

FG EUROPE A.E.

Προϊόντική Χορηγία

https://www.fgeurope.gr/

https://www.facebook.com/FujitsuGr/

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ