Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΩΛΗ
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΩΛΗ

Χορηγία Υποστήριξης Δράσης

https://www.myviva.gr/

https://www.facebook.com/myviva.gr

ΦΡΗΣΛΑΝT ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ A.E.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

ΦΡΗΣΛΑΝT ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ A.E.

Προϊόντική Χορηγία

https://www.frieslandcampina.com/

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ

Προϊόντική Χορηγία

http://www.en-dynamei.gr/

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ