Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
ΣΟΛ Crowe
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

ΣΟΛ Crowe

Οικονομική Χορηγία

https://www.solcrowe.gr/

https://bit.ly/45at0L6

ΣΠΟΡΑ
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ