Οι υποστηρικτές μας

Αναζητήστε τους υποστηρικτές μας αλφαβητικά
ΒΙΚΟΣ Ζαγοροχώρια
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

ΒΙΚΟΣ Ζαγοροχώρια

Προϊόντική Χορηγία

https://www.vikoswater.gr/

https://www.facebook.com/vikos.water/

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.

Προϊόντική Χορηγία

https://www.bioser.gr/el/

ΒΡΕΤΤΟΣ  ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ
Επωνυμία:
Είδος Χορηγίας:
Website:
Facebook:

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ

Προϊόντική Χορηγία

https://vrettos.gr/

https://www.facebook.com/VrettosSweets

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ