Θέλω να βοηθήσω και εγώ

Πόροι & Διαχείριση

Ετήσιοι Απολογισμοί της Αγκαλιάς


Έτος 2022

Εδώ μπορείτε να δείτε την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του 2022

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό

Εδώ μπορείτε να δείτε την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Διαχειριστική Χρήση 01/01/2022-31/12/2022)

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Κοινωνικό Απολογισμό του 2022

Έτος 2021

Εδώ μπορείτε να δείτε την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του 2021

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2021

Εδώ μπορείτε να δείτε την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Διαχειριστική Χρήση 01/01/2021-31/12/2021)

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Κοινωνικό Απολογισμό του 2021

Έτος 2020

Εδώ μπορείτε να δείτε την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του 2020

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2020

Εδώ μπορείτε να δείτε την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Διαχειριστική περίοδος 01/01/2020-31/12/2020)

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Κοινωνικό Απολογισμό του 2020

Έτος 2019

Εδώ μπορείτε να δείτε την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του 2019

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2019

Εδώ μπορείτε να δείτε την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Διαχειριστική Χρήση 01/01/2019-31/12/2019)

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Κοινωνικό Απολογισμό του 2019

Έτος 2018

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2018

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Οικονομικό Απολογισμό του 2018

Έτος 2017

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2017

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Οικονομικό Απολογισμό του 2017

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Απολογισμό του 2017

Έτος 2016

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2016

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Οικονομικό Απολογισμό του 2016

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Απολογισμό του 2016

Έτος 2015

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2015

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Οικονομικό Απολογισμό του 2015

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Απολογισμό του 2015

Οι υποστηρικτές μας

Μείνετε σε επαφή

Συμπληρώστε το όνομα και το email σας και ενημερωθείτε για τα νέα,
τις εκδηλώσεις, τις δράσεις και το έργο της Αγκαλιάς

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ