Θέλω να βοηθήσω και εγώ

Θέσεις Εργασίες

Υπάλληλος αποθήκης

Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Η Αγκαλιά, αναζητεί να εντάξει στο δυναμικό του υπάλληλο αποθήκης που θα εργάζεται ως μέλος της ομάδας του Τμήματος Αποθήκης και θα αναφέρεται στον υπεύθυνο του Τμήματος. Η θέση απαιτεί άτομα με διάθεση για εξέλιξη, που να μπορούν να αντιληφθούν άμεσα την κουλτούρα και τις αξίες του Συλλόγου και με διάθεση να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων που θέτει η Διοίκηση.

Αρμοδιότητες θέσης:

 • Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων

 • Διαχείριση παραλαβών των εμπορευμάτων και αποθήκευση τους σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συλλόγου

 • Μηχανογραφική τήρηση αποθήκης

 • Έλεγχος και παρακολούθηση αποθεμάτων

 • Απογραφή

 • Οργάνωση, συσκευασία και αποστολή προϊόντων στους ωφελούμενους του Συλλόγου

 • Υποστηρικτικές εργασίες στην αποθήκη

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία 1-2 ετών σε ανάλογη θέση

 • Απολυτήριο λυκείου

 • Άριστη γνώση MS Office (Word,excel, outlook)

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

 • Δημιουργική σκέψη και αντίληψη, ομαδικότητα

 • Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 • Επιθυμητή ηλικία υποψηφίου 18-40 ετών.

Παροχές:

 • Μισθός αναλόγως των προσόντων

 • Πλήρης και σταθερή απασχόληση μεπροοπτικές εξέλιξης

 • Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακόπεριβάλλον

 • Συνεχής εκπαίδευση

Διαδικασία υποβολής βιογραφικού σημειώματος:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@agalia.org.gr . Η προθεσμία αποστολής βιογραφικού σημειώματος είναι μέχρι και τις 31/12/2021. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.


Οι υποστηρικτές μας

Μείνετε σε επαφή

Συμπληρώστε το όνομα και το email σας και ενημερωθείτε για τα νέα,
τις εκδηλώσεις, τις δράσεις και το έργο της Αγκαλιάς

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ