Θέλω να βοηθήσω και εγώ

Θέσεις Εργασίες

1. Στέλεχος Εξεύρεσης Πόρων

Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Η Αγκαλιά, αναζητεί να εντάξει στο δυναμικό του Στέλεχος Εξεύρεσης Πόρων που θα εργάζεται ως μέλος της ομάδας του Τμήματος Επικοινωνίας και Εξεύρεσης Πόρων και θα αναφέρεται στον υπεύθυνο του Τμήματος. Η θέση απαιτεί άτομο με διάθεση για εξέλιξη, που να μπορεί να αντιληφθεί άμεσα την κουλτούρα και τις αξίες του Συλλόγου και με διάθεση να βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων που θέτει η Διοίκηση.

Περιγραφή θέσης:

 • Συμμετοχή σε online και offline ενέργειες του Τμήματος Επικοινωνίας και Εξεύρεσης Πόρων.
 • Διοργάνωση εμποροεκθέσεων (παζαριών)
 • Διαχείριση CMS του eshop.
 • Διαλογή/ ταξινόμηση προϊόντων στην αποθήκη του e-shop και έλεγχος διαθεσιμότητας των κωδικών.
 • Ψηφιοποίηση και οργάνωση κειμένου και άλλων δεδομένων.
 • Φωτογράφιση προϊόντων, ψηφιοποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών.
 • Διαχείριση προϊόντων – επιστροφών και τιμολόγηση προϊόντων.
 • Προσθήκη και αφαίρεση προϊόντων από το eshop.
 • Επικαιροποίηση και έλεγχος προϊόντων, φωτογραφιών, πληροφοριών και τιμών στην ιστοσελίδα.
 • Συμμετοχή στην επιλογή/προμήθεια νέων προϊόντων.
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
 • Επικοινωνία με προμηθευτές.
 • Εξυπηρέτηση πελατών (τηλεφωνικά και Online).
 • Παραγγελιοληψία (τηλεφωνική και Online), διαχείριση και εκτέλεση παραγγελιών. Συσκευασία και αποστολή παραγγελιών.
 • Αποστολή newsletter προσφορών.
 • Αποστολή αιτημάτων χορηγιών/δωρεών

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία 1-2 ετών σε ανάλογη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ με κατεύθυνση marketing θα συνεκτιμηθεί
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Επιθυμητή γνώση photoshop
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δημιουργική σκέψη και αντίληψη, ομαδικότητα
 • Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών

Παροχές:

 • Μισθός αναλόγως των προσόντων
 • Πλήρης και σταθερή απασχόληση με προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση

Διαδικασία υποβολής βιογραφικού σημειώματος:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akokkinis@agalia.org.gr. Η προθεσμία αποστολής βιογραφικού σημειώματος είναι μέχρι και τις 11/09/2022. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.


2. Υπεύθυνος/η Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας

Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Η Αγκαλιά αναζητεί κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια για να καλύψει τη θέση Υπεύθυνος/η Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας, όπου θα έχει ως βασικές ευθύνες την εποπτεία, τον συντονισμό και την καθοδήγηση του Τμήματος, την ομαλή λειτουργία των Κοινωνικών Προγραμμάτων και την υποστήριξη και ενδυνάμωση των ωφελούμενων του Συλλόγου.

Η θέση απαιτεί άτομα με διάθεση για εξέλιξη, που να μπορούν να αντιληφθούν άμεσα την κουλτούρα και τις αξίες του Συλλόγου και με διάθεση να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων που θέτει η Διοίκηση.

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία και συντονισμός Τμήματος
 • Προγραμματισμός καθημερινής ροής εργασιών Τμήματος
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ωφελούμενων των Κοινωνικών Προγραμμάτων, περιλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικής, της διαρκούς αξιολόγησης αναγκών και της παραπομπής των ωφελούμενων στις κατάλληλες υπηρεσίες
 • Λήψη Κοινωνικού ιστορικού περιστατικών
 • Τήρηση των βιβλίων της Κοινωνικής Υπηρεσίας
 • Διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση της εργασίας με στατιστικά στοιχεία και σύνταξη σχετικών αναφορών
 • Τεκμηρίωση, καταγραφή και επικαιροποίηση του αρχείου/φακέλων υποθέσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού και τα ελάχιστα πρότυπα για τη διαχείριση των υποθέσεων, πρωτόκολλα προστασίας δεδομένων
 • Επισκέψεις κατ’ οίκων – συναντήσεις με τους ωφελούμενους
 • Δημιουργία συνεργασιών με δίκτυο οργανώσεων και φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών)
 • Σύνταξη εκθέσεων κοινωνικής έρευνας - ενημερωτικές επιστολές
 • Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ωφελούμενους
 • Παρακολούθηση του συνόλου των θεμάτων του Τμήματος που αφορούν στους ωφελούμενους

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με συνάφεια θα συνεκτιμηθεί
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (6-8 έτη)
 • Άριστος χειρισμός της Ελληνικής γλώσσας
 • Γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση και χρήση MS Office
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Εχεμύθεια, οργανωτικές ικανότητες, τήρηση συγκεκριμένων προθεσμιών, με έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από πίεση και ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων σε περίπτωση ανάγκης

Παροχές:

 • Μισθός αναλόγως των προσόντων
 • Πλήρης και σταθερή απασχόληση με προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση

Διαδικασία υποβολής βιογραφικού σημειώματος:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@agalia.org.gr . Η προθεσμία αποστολής βιογραφικού σημειώματος είναι μέχρι και τις 11/09/2022. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.


Οι υποστηρικτές μας

Μείνετε σε επαφή

Συμπληρώστε το όνομα και το email σας και ενημερωθείτε για τα νέα,
τις εκδηλώσεις, τις δράσεις και το έργο της Αγκαλιάς

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ