Πολιτική απορρήτου

Θέλω να βοηθήσω και εγώ

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων

Ο Διαδικτυακός Τόπος www.agalia.org.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα») τελεί υπό τη διαχείριση τoυ φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «Φιλανθρωπικός Σύλλογος Η Αγκαλιά» που εδρεύει στην Αθήνα, Μαυρομματαίων 41, Αθήνα (εφεξής «Η Αγκαλιά»). Η Αγκαλιά αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα πολιτική επέχει θέσει ενημέρωσης των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 ΓΚΠΔ της ΕΕ 679/2016. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις επικοινωνήστε με την Αγκαλιά στο 210 8828788.

Ποιες πληροφορίες συλλέγει η Ιστοσελίδα μας

Οι παρακάτω πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής και αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα της Αγκαλιάς.

 • Την IP (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας
 • Τις σελίδες του site που επισκεφτήκατε
 • Την ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στο υπολογιστή σας
 • Βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή
 • Πληροφορίες μέσω HTML cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών
 • Στοιχεία για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας

 Δωρεά στην Αγκαλιά μέσω τραπεζικής χρεωστικής/ Πιστωτικής κάρτας

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει να προβεί σε απευθείας δωρεά online μέσω της Ιστοσελίδας μας με τραπεζική χρεωστική/πιστωτική κάρτα, καλείται να δηλώσει με τη συγκατάθεσή του στη φόρμα δωρεών της Ιστοσελίδας μας τα εξής στοιχεία:

 • ονοματεπώνυμο
 • χώρα
 • Πόλη
 • ταχυδρομική διεύθυνση,
 • email,
 • τηλέφωνο,
 • επάγγελμα (προαιρετικό πεδίο),
 • ΑΦΜ για δωρεά άνω των 1.000,00 ευρώ (προαιρετικό πεδίο) 

Σημειώσεις σχετικά με τη δωρεά (προαιρετικό πεδίο σε ελεύθερο κείμενο του δωρητή). Εν συνεχεία ανακατευθύνεται από την Ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της e-commerce της Τράπεζας AlphaBank, στην οποία και καλείται να δηλώσει τα στοιχεία της κάρτας που θα χρεωθεί. Η Αγκαλιά δεν έχει πρόσβαση, δεν επεξεργάζεται και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία που καταχωρούνται από το δωρητή/χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-commerce της Τράπεζας AlphaBank.

Δωρεά μέσω Paypal

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μας έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει δωρεά στην Αγκαλιά, απευθείας μέσω on-line συστήματος πληρωμής Paypal. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει να πραγματοποιήσει απευθείας δωρεά μέσω της Ιστοσελίδας μας, ανακατευθύνεται από την Ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Paypal, στην οποία και καλείται να εισαχθεί στο λογαριασμό που έχει ήδη στο Paypal, ή να δηλώσει τα εξής στοιχεία:

 • ονοματεπώνυμο
 • ταχυδρομική διεύθυνση
 • χώρα
 • αριθμό κάρτας που θα χρεωθεί
 • ημερομηνία λήξης και κωδικό ασφαλείας της κάρτας.

Επίσης ο δωρητής, εφόσον το επιθυμεί, δηλώνει στην πλατφόρμα του Paypal τη συγκατάθεσή του σε χωριστό πεδίο, προκειμένου να κοινοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία από το Paypal στην Αγκαλιά,  για την αποστολή σε αυτόν της σχετικής απόδειξης και της ευχαριστήριας επιστολής για τη δωρεά του. Η Αγκαλιά δεν έχει πρόσβαση, δεν επεξεργάζεται και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία που καταχωρούνται από το δωρητή/χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Paypal. Η προστασία του απορρήτου των στοιχείων του στην περίπτωση αυτή διέπεται από τους αντίστοιχους όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου του Paypal. Σε περίπτωση που ο δωρητής/χρήστης δηλώσει ότι επιθυμεί την κοινοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του στην Αγκαλιά σύμφωνα με τα παραπάνω, Η Αγκαλιά λαμβάνει από το Paypal ενημέρωση αναφορικά με τα στοιχεία του δωρητή (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, email, τηλέφωνο, ποσό δωρεάς), προκειμένου να του αποσταλεί ταχυδρομικά απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

 • Για την επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να σας αποστείλουμε απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά.
 • Για στατιστική ανάλυση προκειμένου να έχουμε πληροφόρηση για τη συμπεριφορά των χρηστών στην περιήγηση της Ιστοσελίδα της Αγκαλιάς.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν σε ανήλικους κάτω των 15 ετών, χωρίς τη συναίνεση των γονέων, θα διαγράψουμε άμεσα τις σχετικές πληροφορίες (ν. 4624/2019).

Αποστολή Newsletter

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις για τις δράσεις/εκδηλώσεις και λοιπά νέα της Αγκαλιάς, καταχωρεί το email και το ονοματεπώνυμο του προκειμένου να προστεθεί στη λίστα επικοινωνίας με την Αγκαλιά, έπειτα από τη συγκατάθεσή σας.

Αποδέκτες πληροφοριών

Η Αγκαλιά σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητο σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους. Ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Ενδέχεται να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας. Σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούμε σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε ή να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα μας, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναλυτικά στοιχεία, μάρκετινγκ, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που σας ταυτοποιούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Ενδέχεται να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για έκνομη συμπεριφορά ή αξιόποινες πράξεις σε βάρος δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή εάν απαιτείται από το νόμο, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.
 • Ενδέχεται να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.

Χρόνος τήρησης των πληροφοριών

Η Αγκαλιά τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας του για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.

Ασφάλεια Πληροφοριών

Για να επιτύχουμε την ασφάλεια των πληροφοριών, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως:

 • Πρωτόκολλο SSL
 • Double opt-in process

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης (αρ.33 ν.4624/2019 & αρ.15 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα διόρθωσης (αρ.16 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) – (αρ.34 ν.4624/2019 & αρ.17 παρ.1 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (αρ.18 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο (αρ.20 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα εναντίωσης (αρ.35 ν.4624/2019 & αρ.21 παρ.1 του ΓΚΠΔ)

Η Αγκαλιά υποχρεούται να ανακοινώσει κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν αυτά, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή συνεπάγεται μεγάλη προσπάθεια ή δαπάνη.

Η Αγκαλιά ανταποκρίνεται στο αίτημα σας για την άσκηση κάποιου δικαιώματος εντός 30 ημερών. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στην Αγκαλιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@agalia.org.gr.

Πολιτική cookies

Δείτε ΕΔΩ

Οι υποστηρικτές μας

Μείνετε σε επαφή

Συμπληρώστε το όνομα και το email σας και ενημερωθείτε για τα νέα,
τις εκδηλώσεις, τις δράσεις και το έργο της Αγκαλιάς

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ