Θέλω να βοηθήσω και εγώ

Εταιρική Υποστήριξη

Στην Αγκαλιά πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Έτσι μια εταιρεία ως ενεργό κομμάτι της κοινωνίας αλλά και της οικονομίας έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση ηθικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών αξιών, μέσα από ενέργειες κοινωνικής ευθύνης σε εργαζόμενους, καταναλωτές, πελάτες και επενδυτές. 

Για το λόγο αυτό επιθυμούμε να έχουμε κοντά μας κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες οι οποίες αντιλαμβάνονται τα οφέλη της ΕΚΕ και λειτουργούν ανθρωποκεντρικά. 

Σε κάθε περίπτωση επιδιώκουμε συνεργασίες οι οποίες θα βασίζονται σε τρεις (3) βασικές αρχές, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη διαφάνεια. 

Τρόποι Συνεργασίας 

Στηρίξτε το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Αγκαλιάς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερα παιδιά που έχουν ανάγκη. Η Αγκαλιά σε όλους τους παρακάτω τρόπους συνεργασίας και υποστήριξης προσφέρει ανταποδοτικά οφέλη, τα οποία είναι εξατομικευμένα στην κάθε περίπτωση συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εικόνας του κοινωνικού προφίλ του εκάστοτε χορηγού - δωρητή - συνεργάτη. 

Οικονομική Υποστήριξη

Μπορείτε να υποστηρίξετε τις δράσεις της Αγκαλιάς κάνοντας  χρηματική δωρεά. Έχετε τη δυνατότητα να στηρίξετε οικονομικά το Σύλλογο είτε με εφάπαξ δωρεά είτε σε τακτική βάση, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο την ομαλή συνέχιση των κοινωνικών προγραμμάτων στήριξης των παιδιών και των οικογενειών της Αγκαλιάς.

Για να κάνετε τη ΔΩΡΕΑ σας πατήστε ΕΔΩ


Χορηγία Δράσεων και Εκδηλώσεων

Η Αγκαλιά στην προσπάθειά της να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για το κοινωνικό της έργο, διοργανώνει τακτικά διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις ανά την Ελλάδα.

Μπορείτε να στηρίξετε τις δράσεις και τις εκδηλώσεις μας αναλαμβάνοντας τη χορηγία κάποιας εκδήλωσης ή δράσης με την κάλυψη των εξόδων, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου του Συλλόγου.


Χορηγία Επικοινωνίας

Η Αγκαλιά προκειμένου να μπορέσει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό της έργο το κοινό, έχει ανάγκη την συνεργασία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Έτσι παραδοσιακά και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να συμβάλλουν στην προβολή της Αγκαλιάς ή μεμονωμένων εκδηλώσεων της, προσφέροντας δωρεάν χρόνο και χώρο. 


Χορηγία σε είδος/υπηρεσίας

Για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών της Αγκαλιάς καθώς και να μειώσουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, δεχόμαστε προϊοντικές χορηγίες και χορηγίες παροχής υπηρεσιών. 


Ενέργεια σκοπού

Οι ενέργειες σκοπού συνδέουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία της εταιρείας σας με το κοινωνικό έργο της Αγκαλιάς. Μέσα από μία τέτοια συνδυασμένη εμπορική ενέργεια, ευαισθητοποιείτε τους πελάτες σας, προσθέστε αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία σας, ενισχύετε την εικόνα της εταιρείας και ταυτόχρονα στηρίζετε οικονομικά και την Αγκαλιά. Παραδείγματα τέτοιων ενεργειών είναι η δωρεά ποσοστού από τις πωλήσεις ενός προϊόντος, διοργάνωση μιας εκδήλωσης ή ενέργειας τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στην Αγκαλιά, κ.α.


Τοποθέτηση Ερανικού Κυτίου

Μπορείτε να τοποθετήσετε στο χώρο της επιχείρησής σας ένα ερανικό κυτίο (κουμπαράς) σε εμφανές σημείο, μαζί με έντυπο υλικό της Αγκαλιάς προκειμένου να συγκεντρώθούν χρήματα για τα παιδιά της Αγκαλιάς. 


*Για περισσότερες πληροφορίες και για άλλους τρόπους συνεργασίας και υποστήριξης της Αγκαλιάς μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Επικοινωνίας & Εξεύρεσης Πόρων στο 210 8828788. 

Οι υποστηρικτές μας

Μείνετε σε επαφή

Συμπληρώστε το όνομα και το email σας και ενημερωθείτε για τα νέα,
τις εκδηλώσεις, τις δράσεις και το έργο της Αγκαλιάς

19829

χρέωση 2,48 ευρώ/κλήση με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος σταθερής Τηλεφωνίας 5% - χρέωση 2,48 ευρώ/sms με το ΦΠΑ και εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ

901 11 179 179

Χρέωση 3,71€/κλήση από σταθερό ΟΤΕ με το ΦΠΑ