Άρθρα

Δεν υπάρχει υγεία, αν δεν υπάρχει ψυχική υγεία

Δεν υπάρχει υγεία, αν δεν υπάρχει ψυχική υγεία

Η σωματική και η ψυχική μας υγεία αποτελούν απαραίτητα συστατικά της ζωής. Η μια επηρεάζει την άλλη και οι δυο μαζί συμβάλλουν στο Ευ-ζην. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή α...
Μονογονεϊκές Οικογένειες, κάποια δικαιώματά τους

Μονογονεϊκές Οικογένειες, κάποια δικαιώματά τους

Στην νομοθεσία μας δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της μονογονεϊκής οικογένειας, ώστε να είναι σαφές ποίοι θεωρούνται γονείς μονογονεϊκής οικογένειας και ποία τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας. Ποίοι δηλαδή δικαιούνται τα προνόμια που τους χορηγεί κάθε φορά η σχετική νομοθεσί...
Αντισύλληψη

Αντισύλληψη

Η αντισύλληψη είναι απαραίτητη, διότι έτσι αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και δεν αναγκάζονται οι γυναίκες να φέρουν εις πέρας μια εγκυμοσύνη που  για κάποιους λόγους δεν τη θέλουν, ή να καταφύγουν στην λύση της άμβλωσης, που είναι σε κάθε περίπτωση...
Η Νομική Πλευρά της Τεχνητής Γονιμοποίησης

Η Νομική Πλευρά της Τεχνητής Γονιμοποίησης

Το παρόν άρθρο σκοπό έχει να παρουσιάσει με απλά λόγια το νομοθετικό πλαίσιο, που ισχύει στη χώρα μας, σχετικά με τους όρους  και τις προϋποθέσεις αλλά και τα αποτελέσματα της τεχνητής γονιμοποίησης. Δεν έχει σκοπό να θίξει τα ηθικά, ιατρικά και ψυχολογικά ζητήματα...
Εγκυμοσύνη και Σεξουαλική Επαφή

Εγκυμοσύνη και Σεξουαλική Επαφή

Η σεξουαλική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελεί συχνά αντικείμενο αντιπαράθεσης, ακόμα και ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας. Στο παρακάτω κείμενο δίνουμε απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα, βασισμένες στη σύγχρονη βιβλιογραφία...
Μουσική στην Εγκυμοσύνη

Μουσική στην Εγκυμοσύνη

Από την 23η εβδομάδα το ακουστικό όργανο του μωρού έχει αναπτυχθεί πλήρως και είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται διάφορους θορύβους. Τα πρώτα ακούσματα που έχει το έμβρυο μέσα στην μήτρα της μητέρας του είναι οι θόρυβοι από το σώμα της, δηλαδή οι παλμοί της καρδιάς της, οι θόρυβ...