Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Χρωτέχ η οποία στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης και στήριξης της «Αγκαλιάς» προσέφερε οικολογικά χρώματα βαφής για τα νέα Γραφεία Διοικητικής υποστήριξης και Κοινωνικής Υπηρεσίας της Αγκαλιάς, που θα μεταφερθούν το επόμενο διάστημα.

Image titleImage title