Λεωφόρος Αθηνών 84
10441 Αθήνα
Δευτέρα-Παρασκευή
9.00 - 17.00
210 8828788
info@agalia.org.gr
Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2017

Τα παιδιά της Αγκαλιάς ηλικίας 2 έως 5 ετών συμμετέχουν κάθε Παρασκευή σε πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής

Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2017

Τα παιδιά της Αγκαλιάς ηλικίας 2 έως 5 ετών συμμετέχουν κάθε Παρασκευή σε πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής

Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2017

Τα παιδιά της Αγκαλιάς ηλικίας 2 έως 5 ετών συμμετέχουν κάθε Παρασκευή σε πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής

Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2017

Τα παιδιά της Αγκαλιάς ηλικίας 2 έως 5 ετών συμμετέχουν κάθε Παρασκευή σε πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής

Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2017

Τα παιδιά της Αγκαλιάς ηλικίας 2 έως 5 ετών συμμετέχουν κάθε Παρασκευή σε πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής

Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2017

Τα παιδιά της Αγκαλιάς ηλικίας 2 έως 5 ετών συμμετέχουν κάθε Παρασκευή σε πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής

Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2017

Τα παιδιά της Αγκαλιάς ηλικίας 2 έως 5 ετών συμμετέχουν κάθε Παρασκευή σε πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής

Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2017

Τα παιδιά της Αγκαλιάς ηλικίας 2 έως 5 ετών συμμετέχουν κάθε Παρασκευή σε πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής

Οι Χορηγοί μας