Λεωφόρος Αθηνών 84
10441 Αθήνα
Δευτέρα-Παρασκευή
9.00 - 17.00
210 8828788
info@agalia.org.gr

Οικονομικοί Απολογισμοί της Αγκαλιάς


Έτος 2017

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2017

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Οικονομικό Απολογισμό του 2017

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Απολογισμό του 2017

Έτος 2016

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2016

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Οικονομικό Απολογισμό του 2016

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Απολογισμό του 2016

Έτος 2015

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2015

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Οικονομικό Απολογισμό του 2015

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Απολογισμό του 2015

Οι Χορηγοί μας