Λεωφόρος Αθηνών 84
10441 Αθήνα
Δευτέρα-Παρασκευή
9.00 - 17.00
210 8828788
info@agalia.org.gr

Ετήσιοι Απολογισμοί της Αγκαλιάς


Έτος 2020

Εδώ μπορείτε να δείτε την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του 2020

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2020

Εδώ μπορείτε να δείτε την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Διαχειριστική Χρήση 01/01/2020-31/12/2020)

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Κοινωνικό Απολογισμό του 2020

Έτος 2019

Εδώ μπορείτε να δείτε την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του 2019

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2019

Εδώ μπορείτε να δείτε την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Διαχειριστική Χρήση 01/01/2019-31/12/2019)

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Κοινωνικό Απολογισμό του 2019

Έτος 2018

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2018

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Οικονομικό Απολογισμό του 2018

Έτος 2017

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2017

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Οικονομικό Απολογισμό του 2017

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Απολογισμό του 2017

Έτος 2016

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2016

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Οικονομικό Απολογισμό του 2016

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Απολογισμό του 2016

Έτος 2015

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό του 2015

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Οικονομικό Απολογισμό του 2015

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Απολογισμό του 2015

Οι Χορηγοί μας