Λεωφόρος Αθηνών 84
10441 Αθήνα
Δευτέρα-Παρασκευή
9.00 - 17.00
210 8828788
info@agalia.org.gr

Διαχειρίστρια/ης E-shop

O Φιλανθρωπικός Σύλλογος Η Αγκαλιά, δημιουργεί νέο ηλεκτρονικό κατάστημα και αναζητεί να εντάξει στο δυναμικό του Διαχειριστή-τρια e-shop που θα εργάζεται ως μέλος της ομάδας του Τμήματος Επικοινωνίας και Εξεύρεσης Πόρων και θα αναφέρεται στον υπεύθυνο του Τμήματος. Η θέση απαιτεί άτομα με διάθεση για εξέλιξη, που να μπορούν να αντιληφθούν άμεσα την κουλτούρα και τις αξίες του Συλλόγου και με διάθεση να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων που θέτει η Διοίκηση.

Περιγραφή θέσης:

 • Διαχείριση CMS του eshop.

 • Διαλογή/ ταξινόμηση προϊόντων στην αποθήκη του e-shop και έλεγχος διαθεσιμότητας των κωδικών.

 • Ψηφιοποίηση και οργάνωση κειμένου και άλλων δεδομένων.

 • Φωτογράφιση προϊόντων, ψηφιοποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών.

 • Διαχείριση προϊόντων – επιστροφών και τιμολόγηση προϊόντων.

 • Προσθήκη και αφαίρεση προϊόντων από το eshop.

 • Επικαιροποίηση και έλεγχος προϊόντων, φωτογραφιών, πληροφοριών και τιμών στην ιστοσελίδα.

 • Συμμετοχή στην επιλογή/προμήθεια νέων προϊόντων.

 • Επικοινωνία με προμηθευτές.

 • Εξυπηρέτηση πελατών (τηλεφωνικά και Online).

 • Παραγγελιοληψία (τηλεφωνική και Online), διαχείριση και εκτέλεση παραγγελιών. Συσκευασία και αποστολή παραγγελιών.

 • Αποστολή newsletter προσφορών.

 • Συμμετοχή σε online και offline ενέργειες του Τμήματος Επικοινωνίας και Εξεύρεσης Πόρων.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία 1-2 ετών σε ανάλογη θέση

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ με κατεύθυνση marketing θα συνεκτιμηθεί

 • Άριστη γνώση MS Office

 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 • Επιθυμητή γνώση photoshop

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

 • Δημιουργική σκέψη και αντίληψη, ομαδικότητα

 • Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών

Παροχές:

 • Μισθός αναλόγως των προσόντων

 • Πλήρης και σταθερή απασχόληση με προοπτικές εξέλιξης

 • Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

 • Συνεχής εκπαίδευση

Διαδικασία υποβολής βιογραφικού σημειώματος:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akokkinis@agalia.org.gr. Η προθεσμία αποστολής βιογραφικού σημειώματος είναι μέχρι και τις 10/07/2021. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Υπάλληλος αποθήκης

Φιλανθρωπικός Σύλλογος στην Αθήνα με Πανελλαδική δράση, αναζητεί να εντάξει στο δυναμικό του υπάλληλο αποθήκης που θα εργάζεται ως μέλος της ομάδας του Τμήματος Αποθήκης και θα αναφέρεται στον υπεύθυνο του Τμήματος. Η θέση απαιτεί άτομα με διάθεση για εξέλιξη, που να μπορούν να αντιληφθούν άμεσα την κουλτούρα και τις αξίες του Συλλόγου και με διάθεση να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων που θέτει η Διοίκηση.

Αρμοδιότητες θέσης:

 • Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων

 • Διαχείριση παραλαβών των εμπορευμάτων και αποθήκευση τους σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συλλόγου

 • Μηχανογραφική τήρηση αποθήκης

 • Έλεγχος και παρακολούθηση αποθεμάτων

 • Απογραφή

 • Οργάνωση, συσκευασία και αποστολή προϊόντων στους ωφελούμενους του Συλλόγου

 • Υποστηρικτικές εργασίες στην αποθήκη

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία 1-2 ετών σε ανάλογη θέση

 • Απολυτήριο λυκείου

 • Άριστη γνώση MS Office (Word,excel, outlook)

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

 • Δημιουργική σκέψη και αντίληψη, ομαδικότητα

 • Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 • Επιθυμητή ηλικία υποψηφίου 18-40 ετών.

Παροχές:

 • Μισθός αναλόγως των προσόντων

 • Πλήρης και σταθερή απασχόληση μεπροοπτικές εξέλιξης

 • Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακόπεριβάλλον

 • Συνεχής εκπαίδευση

Διαδικασία υποβολής βιογραφικού σημειώματος:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@agalia.org.gr. Η προθεσμία αποστολής βιογραφικού σημειώματος είναι μέχρι και τις 13/07/2021. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.Οι Χορηγοί μας