Την Παρασκευή στις 12/11/2021 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εβδομαδιαία  διαδικτυακή συμβουλευτική ομάδα μητέρων της Αγκαλιάς. Οι μητέρες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν προσωπικά βιώματα και να επεξεργαστούν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά της άσκησης του γονεϊκού τους ρόλου. Οι συναντήσεις αυτές έχουν σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου των ωφελούμενων.

Η διαδικτυακή ομάδα ωφελούμενων μητέρων της Αγκαλιάς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμβουλευτικής των ωφελούμενων μητέρων που συμμετέχουν στα κοινωνικά Προγράμματα του Συλλόγου.