Την Τετάρτη στις 10/11/2021 ξεκίνησαν οι φθινοπωρινές συναντήσεις της Ομάδας Θηλασμού των ωφελούμενων της Αγκαλιάς. Με την φροντίδα της εθελόντριας πιστοποιημένης συμβούλου θηλασμού κας Δουνούλη Κατερίνας, εγκυμονούσες και θηλάζουσες μητέρες της Αγκαλιάς θα συναντιόνται διαδικτυακά κάθε Τετάρτη, για να λάβουν συμπαράσταση, ενημέρωση και ενθάρρυνση στη διαδικασία του μητρικού θηλασμού.

Οι διαδικτυακές συναντήσεις της Ομάδας Θηλασμού πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενθάρρυνσης, ενημέρωσης και υποστήριξης στις ωφελούμενες του Συλλόγου που συμμετέχουν στα Κοινωνικά Προγράμματα της Αγκαλιάς.