Την Πέμπτη στις 22/04/2021 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διαδικτυακή βιωματική ομάδα μητέρων της Αγκαλιάς. Σκοπός της ομάδας είναι η ανταλλαγή κοινών εμπειριών των μητέρων και η ανάδειξη του γονεϊκού τους ρόλου. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών των ωφελούμενων μητέρων της Αγκαλιάς που συμμετέχουν στο κοινωνικό Πρόγραμμα του Συλλόγου «Μεγαλώνουμε Αγκαλιά».