Την Παρασκευή στις 17/07/2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ομιλία με την ψυχολόγο της Αγκαλιάς Φραντζελοπούλου Μαρία. Το θέμα της διαδικτυακής ομιλίας ήταν η «Προσαρμογή στον παιδικό σταθμό». Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ενημερωθούν για τη διαδικασία προσαρμογής που θα περάσουν τα παιδιά και οι ίδιοι κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η διαδικτυακή ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεγαλώνουμε Αγκαλιά!», στο οποίο έχει τροποποιηθεί η λειτουργία του λόγω των συνθηκών.