Την Πέμπτη 04/06/2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ομιλία της ψυχολόγου της Αγκαλιάς Φραντζελοπούλου Μαρίας με θέμα: «Πώς εκπαιδεύουμε άθελά μας τα παιδιά στην αδικία». Πώς η διαιτησία των γονιών δημιουργεί στρατόπεδα, πώς η απογοήτευση και η ενοχοποίηση του λάθους στερεί την ικανοποίηση της προσωπικής πορείας, πώς η σύγκριση καταργεί τη μοναδικότητα του προσώπου, πώς οι άκαμπτοι ρόλοι υποτιμούν και εξαφανίζουν την προσωπική ανάπτυξη, πώς η υπερπροστασία δημιουργεί ανεπάρκειες. Όλα αυτά αποτέλεσαν αφορμές για συζήτηση με τους γονείς  και καταγραφή αιτημάτων για προσεχή συνάντηση. Η ομιλία αφορούσε σε γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα "Μεγαλώνουμε Αγκαλιά" και πραγματοποιήθηκε μέσω skype.

Η διαδικτυακή ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεγαλώνουμε Αγκαλιά!», στο οποίο έχει τροποποιηθεί η λειτουργία του λόγω των συνθηκών.